S-VK Trstená

Náš informátor Lašťo oznamuje : čítajte http://147.232.1.24/mix/mix.php?co=propozicie  :)

Pridať komentár (0 Komentárov)

Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  4.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.

Prítomní:  (podľa prezenčnej listiny

Program:

1.   Otvorenie
2.      I. ročníka futbalového turnaja mladších žiakov o pohár primátora mesta
3.      Medzinárodné športové hry „Hrá celá rodina“ – zhodnotenie priebehu
4.      Návrh rozpočtu na rok 2007.
5.      Príprava slávnostného vyhodnotenia športovec roka 2006.
6.      Rôzne
7.      Záver

Pridať komentár (0 Komentárov)

www.cykloklubnizna.sk upozorňuje na posledné ubytovacie miesta!!!

Pridať komentár (0 Komentárov)

Pozor, niektoré články majú možnosť pridávať komentáre. Môžete sa pridať ku komentujúcim.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !