S-VK Trstená

Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  25.5.2007 v zasadačke MsÚ Trstená. 

Program:   
1.  Otvorenie
2.  Príprava „Vyzývacieho dňa“ a „Jesenského memorialu“
3.  Vyhodnotenie činnosti „Centra talentovanej mládeže“ a športu na školách
4. Stav športovísk v meste pred prázdninami a ich využitie
5. Čerpanie rozpočtu jednotlivých šp. klubmi
6. Rôzne
7. Záver

Po dlhšom čase sa opäť zmenili pravidlá volejbalu - zatiaľ bola oficiálne zverejnená zmena pravidla č. 9.1.2.3: Ak súperi pri súčasnom dotyku loptu nad sieťou pridržia, v hre sa pokračuje.

Osobný názor priebehu vyhodnotenia športovcov roka 2006 mesta Trstená.

Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  24.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.

Milí priatelia, dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť na blížiace sa školenie volejbalových rozhodcov, kotré sa uskutoční koncom mája v Leviciach. Viac informácií spolu aj s pozvánkou na školenie nájdete na webovej stránke Asociácie volejbalových rozhodcov www.avr-sr.sk . V prípade Vášho záujmu, prípadne záujmu niekoho z Vášho okolia ma obratom kontaktujte podľa pokynov v pozvánke - najlepšie na mojej mailovej adrese.

S pozdravom Igor PORVAZNÍK, člen Prezídia AVR

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

 

 Ak žena nezíska toho, koho miluje, beda tomu, koho dostane.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !