S-VK Trstená

Stolnotenisový a volejbalový klub v Trstenej je momentálne v treťom roku svojej existencie. Za tento krátky čas si stihol vybudovať významné postavenie v meste ale aj v rámci Oravy. Počas tejto doby vyvinul široké spektrum aktivít vo svojom okolí. Nie je cieľom tohto príspevku detailne zosumarizovať všetko toto, ale určite treba pripomenúť

Pridať komentár (0 Komentárov)

Členmi Asociácie volejbalových rozhodcov sa stali Richard Gajniak a Roman Vrabček.

Pridať komentár (0 Komentárov)

31.5.2006 v stredu sa koná športový deň – Challenge day. Jeho program ....>>>

Pridať komentár (0 Komentárov)

Každý vstup do telocvične je spoplatnený sumou 1,- €/osoba. Členovia S-VK sú od poplatku oslobodení ako i od všetkych poplatkov na súťažiach a turnajoch.

Pridať komentár (0 Komentárov)

S T A N O V Y
STOLNOTENISOVÉHO  A  VOLEJBALOVÉHO  KLUBU
TRSTENÁ

Článok I.
Základné ustanovenia

  1.  Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená (ďalej len ,,S-VK Trstená“) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením  s právnou subjektivitou a pôsobnosťou v meste Trstená, ktorého cieľom, poslaním a predmetom činnosti je organizovanie športu, telesnej výchovy a turistiky pre vlastných členov, ale aj pre neorganizovanú verejnosť.

 

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

 

Práca je posledný zúfalý pokus ako získať peniaze.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !