S-VK Trstená

Oficiálne od 1.10.2007 máme vlastnú klubovnu.Chlapci ponosili nábytok čo nám daroval primátor a dievčatá to tam trošku šuchnú a bude tam krásne. Každý môže niečim prispieť. Koberec, nástenky, police, atď....

Pridať komentár (0 Komentárov)

Boli sme na výstave ŠportLínia v B.B. V skratke : oplatilo sa:) Viac neskôr v článku.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Uprostred leta sa konal snem S-VK na ktorom zúčastnení členovia diskutovali na rôzne témy týkajúce sa činnosti klubu. Z tohto stretnutia vyplynulo niekoľko záverov ovplyvňujúcich chod klubu.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Mesto kupuje nové auto (minibus) pre športovcov.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Príde babka od kaderníčky a pýta sa vnuka:
„Rudko, že už nevyzerám ako stará babka?“
„Nie babi, teraz vyzeráš ako starý dedko.“

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !