S-VK Trstená

ktoré sa konalo dňa  4.7.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej.
Program:  
1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia MsZ v Trstenej
3. Správa o stave kriminality  na území mesta Trstená
4. Vyhodnotenie stavu a možnosti trávenia voľného času detí a mládeže počas letných prázdnin
5. Vyhodnotenie športu na školách
6. Čerpanie rozpočtu jednotlivými športovými klubmi v meste
7. Rôzne
8. Záver

Pridať komentár (0 Komentárov)

Od budúceho školského roku S-VK plánuje začať 0-ročníkom mestskej volejbalovej ...
Diskusia, čítaj viac ...

Pridať komentár (0 Komentárov)

Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  25.5.2007 v zasadačke MsÚ Trstená. 

Program:   
1.  Otvorenie
2.  Príprava „Vyzývacieho dňa“ a „Jesenského memorialu“
3.  Vyhodnotenie činnosti „Centra talentovanej mládeže“ a športu na školách
4. Stav športovísk v meste pred prázdninami a ich využitie
5. Čerpanie rozpočtu jednotlivých šp. klubmi
6. Rôzne
7. Záver

Pridať komentár (0 Komentárov)

Po dlhšom čase sa opäť zmenili pravidlá volejbalu - zatiaľ bola oficiálne zverejnená zmena pravidla č. 9.1.2.3: Ak súperi pri súčasnom dotyku loptu nad sieťou pridržia, v hre sa pokračuje.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Osobný názor priebehu vyhodnotenia športovcov roka 2006 mesta Trstená.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

 

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !