S-VK Trstená

S T A N O V Y
STOLNOTENISOVÉHO  A  VOLEJBALOVÉHO  KLUBU
TRSTENÁ

Článok I.
Základné ustanovenia

  1.  Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená (ďalej len ,,S-VK Trstená“) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením  s právnou subjektivitou a pôsobnosťou v meste Trstená, ktorého cieľom, poslaním a predmetom činnosti je organizovanie športu, telesnej výchovy a turistiky pre vlastných členov, ale aj pre neorganizovanú verejnosť.

 

Pridať komentár (0 Komentárov)

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Adresa : Železničiarov 296, 028 01 Trstená

Súčasný výkonný výbor :

Lenka Štochová, Martina Masnicová, Richard Gajniak

Predseda :
Lenka Štochová

Podpredseda :
Martina Masnicová, Richard Gajniak

Názov: Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená 
IČO: 37911112
DIČ: 2021975901
Právna forma: Občianske združenie 
Ulica: Oravická 616, P.O.Box 22 
Mesto:  Trstená 
PSČ: 02801 
Banka : SLSP a.s., IBAN : SK9109000000000322680117
 
Pridať komentár (0 Komentárov)

Jedného pekného víkendu, 4. -6. augusta sa uskutočnil III. snem S-VK , ktorý samozrejme stál za to. Všetko čo robíme je proste pecka...

Pridať komentár (0 Komentárov)
31.5.2006 v stredu sa koná športový deň – Challenge day

Pridať komentár (0 Komentárov)

Dňa 21.8.2005 členovia S-VK Trstená absolvovali vyhliadkovú plavbu po Oravskej priehrade. Začiatok plavby bol v ohrození, nakoľko začal štrajkovať motor lode, ale po odbornej oprave kapitánom a jeho tímom sme štastne vyrazili naprieč búrajúcim vlnám Oravskej priehrady. Viac sa dočítate v článku...

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

 

Nemám rád ľudí, ktorí berú drogy. ...hlavne colníkov

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !