31.5.2006 v stredu sa koná športový deň – Challenge day. Jeho program ....>>>

Pridať komentár (0 Komentárov)

Každý vstup do telocvične je spoplatnený sumou 1,- €/osoba. Členovia S-VK sú od poplatku oslobodení ako i od všetkych poplatkov na súťažiach a turnajoch.

Pridať komentár (0 Komentárov)

S T A N O V Y
STOLNOTENISOVÉHO  A  VOLEJBALOVÉHO  KLUBU
TRSTENÁ

Článok I.
Základné ustanovenia

  1.  Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená (ďalej len ,,S-VK Trstená“) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením  s právnou subjektivitou a pôsobnosťou v meste Trstená, ktorého cieľom, poslaním a predmetom činnosti je organizovanie športu, telesnej výchovy a turistiky pre vlastných členov, ale aj pre neorganizovanú verejnosť.

 

Pridať komentár (0 Komentárov)

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Adresa : Železničiarov 296, 028 01 Trstená

Súčasný výkonný výbor :

Lenka Štochová, Martina Masnicová, Richard Gajniak

Predseda :
Lenka Štochová

Podpredseda :
Martina Masnicová, Richard Gajniak

Názov: Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená 
IČO: 37911112
DIČ: 2021975901
Právna forma: Občianske združenie 
Ulica: Oravická 616, P.O.Box 22 
Mesto:  Trstená 
PSČ: 02801 
Banka : SLSP a.s., IBAN : SK9109000000000322680117
 
Pridať komentár (0 Komentárov)

Jedného pekného víkendu, 4. -6. augusta sa uskutočnil III. snem S-VK , ktorý samozrejme stál za to. Všetko čo robíme je proste pecka...

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

 

Chcem raz zomrieť pokojne v spánku ako môj strýko a nie v hrôze  ako tí uvrieskaní ľudia v autobuse, ktorých viezol...

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !