Prvý majový víkend sa uskutočnil v poradí už 19.ročník turnaja Kub Cup.

Pridať komentár (0 Komentárov)

V nedeľu 11.2.2024 sa konal : Turniej Charytatywny w piłce siatkowej o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”

Pridať komentár (0 Komentárov)

Volejbalový klub (S-VK) Trstená usporiadal XIX. ročník VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ o putovný pohár primátora mesta, ktorý sa uskutočnil v sobotu 16.12.2023.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Druhú augustovú sobotu usporiadal Volejbalvý klub Krivá spolu s obecným úradom Krivá volejbalový turnaj. Hlavný turnaj sa hral na ihrisku Stará Voda.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Po štyroch rokoch sa do dolnokubínskych telocviční vrátil obľúbený turnaj s názvom KUBCUP. 

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Sťažuje sa chlapík kamarátovi:
- Môj pes stále naháňa ľudí na bicykli, čo má robiť?
- Tak mu vezmi ten bicykel!

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !