S-VK Trstená

Zmenili sa nám tréningy, viac...

BBEXPO v Banskej Bystrici. Ideme 20.9.2007 v piatok. viac info www.bbexpo.sk

Naša mládež (dievčatá) sa rozhodli, že sa tento rok zapoja do Oravskej volejbalovej súťaže.

Na sneme bola dohodnutá plavba okolo brehov Oravskej priehrady pre členov S-VK Trstená. Oznamujem všetkým, že

Blesková správa !!!
Ideme do Mošoviec 25-26.augusta. Objednané sú 2 chaty(internát) pre 1 družstvo žien a 1 družstvo chlapcov:) Kto chce hrať nech mi volá! Rišo.

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Ak sa chceš oženiť s múdrou, peknou a bohatou - tak sa musíš oženiť tri razy.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !