Náš informátor Lašťo oznamuje : čítajte http://147.232.1.24/mix/mix.php?co=propozicie  :)