Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Adresa : Železničiarov 296, 028 01 Trstená

Súčasný výkonný výbor :

Richard Gajniak, Karol Sahuľ, Roman Vrabček, Matúš Mačor, Ľubomír Breda

Predseda :
Richard Gajniak

Podpredseda :
Karol Sahuľ, Roman Vrabček

IČO:37911112, DIČ:2021975901
Banka : SLSP a.s., účet : 0322680117/0900, IBAN : SK9109000000000322680117