Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Adresa : Železničiarov 296, 028 01 Trstená

Súčasný výkonný výbor :

Lenka Štochová, Martina Masnicová, Richard Gajniak

Predseda :
Lenka Štochová

Podpredseda :
Martina Masnicová, Richard Gajniak

Názov: Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená 
IČO: 37911112
DIČ: 2021975901
Právna forma: Občianske združenie 
Ulica: Oravická 616, P.O.Box 22 
Mesto:  Trstená 
PSČ: 02801 
Banka : SLSP a.s., IBAN : SK9109000000000322680117