S-VK Trstená

Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  24.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Milí priatelia, dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť na blížiace sa školenie volejbalových rozhodcov, kotré sa uskutoční koncom mája v Leviciach. Viac informácií spolu aj s pozvánkou na školenie nájdete na webovej stránke Asociácie volejbalových rozhodcov www.avr-sr.sk . V prípade Vášho záujmu, prípadne záujmu niekoho z Vášho okolia ma obratom kontaktujte podľa pokynov v pozvánke - najlepšie na mojej mailovej adrese.

S pozdravom Igor PORVAZNÍK, člen Prezídia AVR

Pridať komentár (0 Komentárov)

Náš informátor Lašťo oznamuje : čítajte http://147.232.1.24/mix/mix.php?co=propozicie  :)

Pridať komentár (0 Komentárov)

Zápisnica z rokovania komisie konaného dňa  4.4.2007 v zasadačke MsÚ Trstená.

Prítomní:  (podľa prezenčnej listiny

Program:

1.   Otvorenie
2.      I. ročníka futbalového turnaja mladších žiakov o pohár primátora mesta
3.      Medzinárodné športové hry „Hrá celá rodina“ – zhodnotenie priebehu
4.      Návrh rozpočtu na rok 2007.
5.      Príprava slávnostného vyhodnotenia športovec roka 2006.
6.      Rôzne
7.      Záver

Pridať komentár (0 Komentárov)

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !