S-VK Trstená

Koncepcia rozvoja športu v meste Trstená pre rok 2007

  •  Členská základňa
  •  Výsledky, rok 2006
  •  Činnosť, rok 2006
  •  Rok 2007

Plány aktivít
1.Koncepcia mládežníckych súťaží
2.Koncepcia prezentácie klubu verejnosti (workshop)

 ...::: DISKUSIA k článku :::...

Mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Chcete vedieť či niekto niečo nenapísal do diskusie? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky...

Celý systém je postavený na CMS základe s rôznymi funkciami závislými od úrovne práv úživateľa.

Každý uživateľ má možnosť byť ako :

- anonymný návštevník
- registrovaný uživateľ
- autor
- editor
- administrátor

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Mám dnes toľko práce, že sa k nej vôbec nedostanem.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !