Aktualizované ku dňu : 2013-04-14, MESTSKÁ LIGA 2012-2013 UKONČENÁ

Hrá sa v telocvični GMH v Trstenej. Začiatok o 15:00 hod. Za víťazstvo 2 body,  prehru 1 bod, kontumácia 0* bodov. Hrá sa v 2 skupinách, každý s každým na 2 vyhraté sety (2:0 alebo 2:1, tretí set na 15 bodov). Každé družstvo odohrá 20 zápasov, spolu sa odohrá 60 zápasov.

 

    bodov / sety / lopty
1
TATRA Trstená
30 / 22:33 / 930:877
2
Dolný Kubín
33 / 33:11 / 903:830
3
Jablonka
27 / 17:30 / 871:949
4
SVK Junior
27 / 15:30 / 881:990
5
SVK Senior
38 / 37:9 / 1055:730
6
SVK Kadeti
22 / 4:36 / 632:932
I.kolo
2.12.2012
A
B
1
4
2
5
3
6
2-3
2:0
5-6
2:0
1-2
0:2
4-5
0:2
3-1
0:2
6-4
0:2
II.kolo
16.12.2012
A
B
2
5
3
6
4
1
3-4
5-4
2:0
6-1
0:2
2-3
2-1
2:0
5-6
2:0
4-2
0:2
1-5
0:2
III.kolo
6.1.2013
A
B
3
6
4
1
5
2
4-5
3-4
1:2
1-2
0:2
3-4
0:2
6-1
0:2
5-3
2:0
2-6
2:0
IV.kolo
20.1.2013
A
B
1
3
2
5
4
6
2-4
4-6
2:0
3-5
0:2
1-2
2-3
1-3
1:2
5-6
2:0
4-1
0:2
6-3
0:2
V.kolo
3.2.2013
A
B
1
2
4
6
5
3
4-5
0:2
6-3
0:2
1-4
2:0
2-6
2:0
5-1
2:0
3-2
1:2
VI.kolo
17.2.2013
A
B
5
3
1
4
2
6
5-1
2:1
4-6
2-4
2:0
1-2
0:2
3-4
1:2
2-5
2:1
6-3
2:0
VII.kolo
3.3.2013
A
B
2
1
3
6
5
4
3-5
0:2
6-4
0:2
2-3
2:0
1-6
2:0
5-2
0:2
4-1
0:2
VIII.kolo
17.3.2013
A
B
4
2
3
5
1
6
3-1
2-3
1-3

0:2
1:2
5-6
2:0
4-3
0:2
2-5
0:2
1-4
2:1
6-2
6-3
2:0
0:2
IX.kolo - ZRUŠENÉ
31.3.2013
A
B
5
6
4
1
2
3
4-2
 
1-3
 
5-4
 
6-1
 
2-5
 
3-6
 
X.kolo
14.4.2013
A
B
3
2
5
6
1
4
5-1
3-5
1-3
 
6-4
2-6
4-2
 
       
4-2
6-4
2-6
1-3
6-1

1:2
0:2
2:0
2:0
0:2

5-1
2-5
5-4
4-2
3-5
2:1
1:2
2:1
0:2
0:2

 

 

 

Ďalšie informácie (propozície) :

 • V priestoroch telocvične je prísny zákaz fajčiť
 • Výška siete 240 cm
 • Na 1.kolo je každé družstvo doniesť súpisku a dohodnuté štartovné 69,00 EUR
 • Členovia S-VK so zaplateným členským sú oslobodení od štartovného
 • Rozhodcovia MVL sú vybraní hráčí nehrajúceho družstva. Rozhodca má platený každý odpískaný zápas (2,- EUR). Dostane sadu kariet a píšťalku.
 • Za pokutovanie kartou /žltá, červená/ je povinný hráč/družstvo uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR organizátorom. V opačnom prípade bude zápas kontumovaný. Čiastka sa použije na záver ligy.
 • Družstvo na ihrisku sa skladá z minimálne 2 žien a má 6 členov. Iný počet členov nie je povolený a družstvo prehráva kontumačne.
 • Začiatok MVL je stanovený na 15:00. Priebeh zápasov určuje rozhodca. Prvé zápasy sa začínajú najneskôr 15:10. Kto nenastúpi prehráva kontumačne.
 • Jednotlivé družstvá šíria volejbalovú osvetu.
 • Vyhodnotenie turnaja bude spoločnou akciou s občerstvením. Ceny : diplomy a vecné ceny. Účasť na vyhodnotení potvrdí každé družstvo. 5,- EUR/osoba.
 • Každé družstvo dostane pre začiatkom MVL rozpis a informácie o MVL
 • sito pripravujú a skladajú vždy hrajúce družstva na svojich stranách
 • každý hráč hrá na svoje riziko.