S-VK Trstená

Klubový rok v kocke ...

január

Vyučtovanie dotácie mesto Trstená

Do 15.januára je potrebné urobiť vyúčtovanie dotácii z mesta Trstená.

január

február - marec

Daňové priznanie

Do 31.3. je potrebné podať daňové priznanie za klub.

marec

Koniec, liga v Poľsku

V marci končí Poľská liga. Urobiť články na web, FB a do novín.

marec

apríl

Koniec, vyhodnotenie Mestská liga

V apríli sa končí MVL. Potrebné nakúpiť ceny, vyhodnotiť. Uhradiť nájom za telocvičňu. Urobiť články na web, FB a do novín.

máj

Hrá cela rodina

V marci vyhlásiť turnaj, propozície. Osloviť rodiny čo už hrali a reklamu. Vybaviť telocvičnu, kompletna organizácia a starostlivosť o turnaj. Potrebné nakúpiť ceny, jedlo a pitie, pivo, kofola a vyhodnotiť. Uhradiť nájom za telocvičňu. Urobiť články na web, FB a do novín. Od roku 1982.

máj

máj - august

Turnaje

Rôzne turnaje a antuka.
Podľa chute a peňazí :)

september

Rezervácia telocviční

Objednať telocvične na celý rok ZŠ a GMH.

september

október

Žiadosť o dotáciu

Do 31.10 poslať na mesto žiadosť o dotáciu. Podľa formulárov a platného VZN.

október

Vianočný turnaj

V októbri (1.pondelok o 17:00) vyhlásiť turnaj. Max 10 tímov. Termin medzi vainocami a silvestrom. Vybaviť telocvičňu (september),

október

november

Mestská liga

Vyhlásiť MVL. Urobť rozpisy. Vybaviť telocvičňu (september), 10-12 x v nedeľu. Začiatok posleddná novembrová alebo prvá decembrová nedeľa. 15:00-18:00 hod. Z kabinetu nosiť MTZ do GMH. Od roku 1995.

november

Liga v Poľsku

Začiatok ligy v Poľsku. Zabezpečiť ľudí. Starostlivosť a dopravu, jedlo a pitie. Každý piatok poobede do cca marca.

november

december

Vianočný turnaj

Kompletna organizácia a starostlivosť o turnaj. Potrebné nakúpiť ceny,  tombola, jedlo a pitie a vyhodnotiť. Uhradiť nájom za telocvičňu. Urobiť články na web, FB a do novín. Od roku 2004.

december

Registrácia 2%

U notárky vybaviť 2% z daní.

december

každá streda, sobota ...

Tréningy

Každá streda a sobota počas roka otvoriť telocvičňu. Dozrieť na tréning, Zamknuť. Od 2004 dookola ...

celoročne

Mesto - športová komisia

Účasť na športových komisiách, mesto Trstená.

celoročne

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

 

Keď som bol malý, bol som namyslený... Ale teraz už nemám chybu.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !