Klubový rok v kocke ...

január

Vyučtovanie dotácie mesto Trstená

Do 15.januára je potrebné urobiť vyúčtovanie dotácii z mesta Trstená.

január

február - marec

Daňové priznanie

Do 31.3. je potrebné podať daňové priznanie za klub.

marec

Koniec, liga v Poľsku

V marci končí Poľská liga. Urobiť články na web, FB a do novín.

marec

apríl

Koniec, vyhodnotenie Mestská liga

V apríli sa končí MVL. Potrebné nakúpiť ceny, vyhodnotiť. Uhradiť nájom za telocvičňu. Urobiť články na web, FB a do novín.

máj

Hrá cela rodina

V marci vyhlásiť turnaj, propozície. Osloviť rodiny čo už hrali a reklamu. Vybaviť telocvičnu, kompletna organizácia a starostlivosť o turnaj. Potrebné nakúpiť ceny, jedlo a pitie, pivo, kofola a vyhodnotiť. Uhradiť nájom za telocvičňu. Urobiť články na web, FB a do novín. Od roku 1982.

máj

máj - august

Turnaje

Rôzne turnaje a antuka.
Podľa chute a peňazí :)

september

Rezervácia telocviční

Objednať telocvične na celý rok ZŠ a GMH.

september

október

Žiadosť o dotáciu

Do 31.10 poslať na mesto žiadosť o dotáciu. Podľa formulárov a platného VZN.

október

Vianočný turnaj

V októbri (1.pondelok o 17:00) vyhlásiť turnaj. Max 10 tímov. Termin medzi vainocami a silvestrom. Vybaviť telocvičňu (september),

október

november

Mestská liga

Vyhlásiť MVL. Urobť rozpisy. Vybaviť telocvičňu (september), 10-12 x v nedeľu. Začiatok posleddná novembrová alebo prvá decembrová nedeľa. 15:00-18:00 hod. Z kabinetu nosiť MTZ do GMH. Od roku 1995.

november

Liga v Poľsku

Začiatok ligy v Poľsku. Zabezpečiť ľudí. Starostlivosť a dopravu, jedlo a pitie. Každý piatok poobede do cca marca.

november

december

Vianočný turnaj

Kompletna organizácia a starostlivosť o turnaj. Potrebné nakúpiť ceny,  tombola, jedlo a pitie a vyhodnotiť. Uhradiť nájom za telocvičňu. Urobiť články na web, FB a do novín. Od roku 2004.

december

Registrácia 2%

U notárky vybaviť 2% z daní.

december

každá streda, sobota ...

Tréningy

Každá streda a sobota počas roka otvoriť telocvičňu. Dozrieť na tréning, Zamknuť. Od 2004 dookola ...

celoročne

Mesto - športová komisia

Účasť na športových komisiách, mesto Trstená.

celoročne

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

 

Odkaz šoférom: lepšie je byť o šiestej doma, ako o pol šiestej v márnici.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !