V Trstenej je do volejbalových krúžkov zapojených 102 žiakov.

V rámci školských krúžkov je v Trstenej zapojených 102 žiakov, z toho 87 dievčat a 15 chlapcov. Na Základnej škole R. Dilonga 55. Dievčatá vedie Danka Krasuľová a Karol Sahúľ, chlapcov pán Žatko. Na ZŠ štátnej je 32 dievčat. Mladších 20 vedie Eva Sahúľová, a 12 starších žiačiek Jozef Iskra. Dievčatá na GMH sú pod dozorom p. Copku. Je veľmi potešujúce, že je toľko mladých na volejbalových krúžkoch, z ktorých dúfajme raz vyrastú dobrí vojelbalisti a volejbalistky, a stanú sa našimi nasledovníkmi. Podpora z našej strany patrí aj vedúcim krúžkov, ktorí zasväcujú týchto svojich zverencov do nádherného a inteligentného športu. Nech sa im všetkým darí, jedným vo vedení a vyučovaní, a tým druhým v športovom raste. Tieto aktivity sú výrazne podporované S-VK Trstená.