Členmi Asociácie volejbalových rozhodcov sa stali Richard Gajniak a Roman Vrabček.

Richard Gajniak a Roman Vrabček sa zúčastnili tohto školenia volejbalových rozhodcov licencie C, organizovaného Asociáciou volejbalových rozhodcov (AVR). Školiteľmi boli skúsení medzinárodní rozhodcovia Štefan Hank a Juraj Mokrý. Celé víkendové sústredenie pozostávalo z výkladu pravidiel volejbalu, súťažného poriadku volejbalu v SR a iných nariadení upravujúcich súčasný volejbal. Absolvovanie pozostávalo z teoretickej a praktickej skúšky. Teória bola preverovaná formou testu a praktické schopnosti samotným rozhodovaním zápasov na turnaji žiačok. Úspešným absolvovaním sa títo dvaja stali riadnymi členmi AVR.
Obaja účastníci sa aktívne angažujú vo volejbale, ale priznali že pomerne dosť informácií, ktoré im boli prezentované, neovládali alebo ovládali len čiastočne, pričom každý detail je pri správnom rozhodovaní a teda samotnom hraní dôležitý. Preto teraz, ako hovoria získali určitý nadhľad nad prácou rozhodcov, ktorá je nie ľahká. Druhý rozmer je získanie určitého vzdelania v tejto oblasti s cieľom pozdvihnúť kultúru volejbalu na Orave a profesionalitu práce klubu. V rámci spomínaného pozdvihovania kultúry zastávajú názor, že podobné niečo by mal absolvovať každý kto má čo do činenia s volejbalom. Preto bola rozbehnutá iniciatíva uskutočniť u nás na Orave nejaký takýto minikurz. AVR v tejto iniciatívu podporuje a je ochotná poskytnúť profesionála na tento cieľ. Toto je však determinované presvedčením o potrebe niečoho takéhoto a ochotou domácich zúčastniť sa.
V blízkej budúcnosti sa uskutoční aj školenie zamerané na trénerstvo volejbalu. Niekoľko členov S-VK už avizovalo chuť ísť.