Stolnotenisový a volejbalový klub v Trstenej je momentálne v treťom roku svojej existencie. Za tento krátky čas si stihol vybudovať významné postavenie v meste ale aj v rámci Oravy. Počas tejto doby vyvinul široké spektrum aktivít vo svojom okolí. Nie je cieľom tohto príspevku detailne zosumarizovať všetko toto, ale určite treba pripomenúť

že z jeho iniciatívy sa opäť začala hrať v Trstenej oravská liga, a to aj muži a ženy, výrazne ovplyvnil rozvoj športu v Trstenej, spoluprácu so školami v Trstenej a podporuje aj krúžky na základných školách v meste.
Ako už z názvu vyplýva jeho pôsobenie je zamerané na tieto dva športy avšak nie je to neporušiteľná dogma. V budúcnosti nie je vylúčené, že sa k tomu pridajú iné športy, viac menej alternatívne tým masovým, ktoré majú už vybudované zázemie, tak aby bolo širšie spektrum športového vyžitia pre širokú verejnosť ale predovšetkým pre mládež.
Súčasný stav organizácie a chodu klubu, keď máme byť úprimní, závislý na niekoľkých jednotlivcoch, ktorá venujú klubovým aktivitám nemalé množstvo času a energie, pričom pomerne široká členská základňa akoby len užívala produkty ich práce. Nechcem tým nikoho uraziť, myslím to tak, týchto niekoľko málo ľudí má dosť práce pri organizovaní všetkých aktivít (turnaje, zháňanie peňazí, a pod.) a ostatní len minimum alebo nič. Myslím si, že v tomto smere by mal nastať obrat a malo by to fungovať inak. Všetkým nám sú známe príbehy z minulosti keď niečo na dobrovoľnej neziskovej báze je životaschopné kým je nejaký zanietenec vkladajúci do tohto veľký kus práce. Inak sa to potom zvykne rozsypať. Preto je potrebné dosiahnuť stav, aby čo najviac jednotlivcov bolo zainteresovaných do chodu klubu, a zabezpečovania jeho aktivít. Každý člen by mal aktívne prispievať tak ako môže. Podnety by mali prichádzať od radových členov, ktorí by organizovali jednotlivé aktivity počas roka. Filozofia je v tom aby každý urobil niečo pre ostatných a prispel k spoločnému dielu, ktorým je klub, stávajúci sa tým, čo v jeho mene členovia urobia. Vedľajší efekt je aby si všetci pri tom vyskúšal organizátorské schopnosti, ktoré často krát nie sú ocenené. Každý by sa mal angažovať ak má záujem na činnosti klubu. Dlhodobo nie je únosné aby existencia S-VK stála a padala na zopár ľuďoch, u ktorých sa zrodila myšlienka klubu takéhoto charakteru, a potom ju aj priviedli na svet. Životaschopnosť je nutné preukázať kontinuitou a stabilitou chodu klubu. Preto základnými atribútmi budúceho želaného stavu je, aby viacero členov malo rozdelené čiastkové úlohy na splnenie a aj by mali vytvárať iniciatívu pri tvorení a organizovaní aktivít klubu. Na toto je potrebné sa do určitej miery stotožniť s členstvom v S-VK a byť schopný obetovať niečo pre toto spoločné dielo.
Načrtol som ako si myslím, že by to malo vyzerať, vyzývam všetkých zainteresovaných na diskusiu, aby sa táto myšlienka čo najlepšie rozvinula a vo fungujúcej podobe uviedla do života.