Uprostred leta sa konal snem S-VK na ktorom zúčastnení členovia diskutovali na rôzne témy týkajúce sa činnosti klubu. Z tohto stretnutia vyplynulo niekoľko záverov ovplyvňujúcich chod klubu.

Okrem doterajších aktivít klub zorganizuje v školskom roku 2007/2008 mestskú volejbalovú ligu dievčat v spolupráci so školami v meste. Momentálne už sú dohodnuté podmienky súťaže so zástupcami škôl.

V najbližšej sezóne oravskej volejbalovej ligy umožniť trénujúcim mladým hráčkam štart v tejto súťaži. Spôsob zapojenia do OVL bude dodatočne spresnený.

Jednotliví členovia boli poverení čiastkovými úlohami súvisiacimi s chodom klubu.

Bol zvolený nový výkonný výbor.

 Detailné informácie zo snemu sú k nahliadnutiu pre registrovaných užívateľov na tejto stránke v časti o S-VK Trstená – interné klubové informácie.