S-VK Trstená

Len pre informáciu. Plánovaný ples športovcov (4.1.2008) nebude. Dôvody neznáme.

Ako prví v tomto roku sponzorovali klub p.Šinál ZŤS Trstená a p.Ferenčík www.betonpodlahy.sk 
Ak to čítaš, zamysli sa prečo práve ty nie ? :)

Ďakujeme.

Môžete sa zvečniť do www fotoarchívu ....

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny
Program:  1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia MsZ
3. Správa o činnosti šp. klubov, CVČ a šport na školách za obdobie 1.-9.2007.
4. Športový kalendár podujatí v roku 2008.
5. Príprava „Športovec roka  2007“
6. Rôzne
7. Záver

Ahojte,
na tom to mieste sa budeme informovať o OVL :)
Podľa dohody zo stredy 28.11.07 všetci domáci budú pridávať články na tento web spôsobom :

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

 

Chceš si žiť ako prasa v žite? Buď sviňa!

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !