ktoré sa konalo dňa  26.9.2007 v zasadačke MsÚ v Trstenej. citaj viac...