S-VK Trstená

Počas JÚLA 2008 nebudú v telocvični tréningy v pondelok a piatok ! Náhradou budú kondičné tréningy na multifunkčnom ihrisku a keď budú stojky, tak tam budeme hrať aj volejbal. Podrobnosti vždy tu!

Snem S-VK sa koná 2.augusta 2008 v priestoroch "Košariská "

POZOR !!! klikni tu, stiahni, vytlač, vyplň a doruč .... Potom ti bude doručený členský preukaz. Vyplň čo vieš :)

Skončila MVL. Preto TRENINGY AJ V SOBOTU !

Dňa 3.4.2008 sa konalo vyhodnotenie športovcov za rok 2007. Keďže naše družstvo dievčat-kadetky bolo nominované ako kolektív roka vo volejbale, tak sme sa teda zúčastnili tejto akcie.

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

 

 Ak žena nezíska toho, koho miluje, beda tomu, koho dostane.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !