Blesková správa !!!
Ideme do Mošoviec 25-26.augusta. Objednané sú 2 chaty(internát) pre 1 družstvo žien a 1 družstvo chlapcov:) Kto chce hrať nech mi volá! Rišo.