Pripomínam všetkým členom aj nečlenom, že 4.augusta je snem S-VK spojený s dobrou zábavou, jedlom a aj športom. Začiatok ráno v sobotu o 8:00. Koniec najneskôr v nedeľu večer.

Členovia si budú voliť nový výbor, predsedu, riadiť činnosť a smerovanie klubu.

Dôležité info : Stolnotenisový a volejbalový klub (S-VK Trstená) nie je uzavretým spoločenstvom pre vybrané vrstvy mládeže, dorast a dôchodcov, ale je otvorený všetkým čo majú o šport záujem. Máme záujem o každého kto nie je lenivý, má dobré myšlienky a má proste chuť!

Verím, že počas svojej krátkej existencie to stále dokazuje. Ak sa nebojíš, príď medzi nás!