S-VK Trstená

Sportovec roka 2008, ktory sa mal konat 24.5.09, sa z organizacnych a technickych pricin preklada na piatok 12.6.2009

Ukončenie sezóny na chate v Zuberci. Všetkého bolo dosť, len ľudí akosi málo :) Ale na to si budeme musiet všetci pomaly zvykať. Plná huba rečí a skutek vutek sa uplatňuje v každom smere. Nejaké fotky a video.....

Chata v Zuberci je v termine 8.-10.maj 2009 !!!

Zápis zo  zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej, ktoré sa konalo dňa  25.3.2009 v  Trstenej.

Šupka, Dalibor a Matúš (v ten deň ma absenciu) mi pomáhali sťahovať nábytok. Na chvílu som odbehol a takto to dopadlo :D

viď. video

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

 

Vždy, keď som vstúpil do tajomných dverí s nápisom "Ženy", našiel som tam iba WC...

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !