S-VK Trstená

 14.augusta 2010 v sobotu sa koná 7. výročný snem S-VK.

Začiatok o 8:00 hod. Účasť všetkých členov povinná !!! Pripomienky, názory, účasť, atď. očakávam v komentároch článku.

Výber zásadných zmien pravidiel schválených 31. kongresom FIVB v roku 2008 a platných v súťažiach SVF od súťažného ročníka 2009/2010 

Nové pravidlá v praxi : http://dean6.jfmed.uniba.sk/farmakol/images/avrsr/net_rule_modifications.wmv

Zápis zo zasadnutia Komisie TVŠaM pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa konalo dňa 13.5.2009 v Trstenej.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  • Informácie predsedu komisie
  • Transfery pre ŠK na rok 2009
  • Príprava slávnostného vyhodnotenia „Športovec roka 2008“
  • Príprava športového dňa Challenge day 2009
  • Rôzne
  • Záver

Sportovec roka 2008, ktory sa mal konat 24.5.09, sa z organizacnych a technickych pricin preklada na piatok 12.6.2009

Ukončenie sezóny na chate v Zuberci. Všetkého bolo dosť, len ľudí akosi málo :) Ale na to si budeme musiet všetci pomaly zvykať. Plná huba rečí a skutek vutek sa uplatňuje v každom smere. Nejaké fotky a video.....

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Genetický paradox: Väčšina žien ma geniálne deti a manželov idiotov.

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !