S-VK Trstená

Informácie o organizačných pracovníkoch, e-maily, kontakty, hracie miestnosti. Informácie platné pre ročník 2005/2006

Pridať komentár (0 Komentárov)

Hracie termíny, 1.kolo začína 26.11.2005 a 10.kolo končí 11.3.2006

Pridať komentár (0 Komentárov)

X.jubilejný ročník mestskej volejbalovej ligy pre rok 2005/2006.Jej rozpis, rozlovanie, tímy, herný plán,.... čítaj...

Pridať komentár (0 Komentárov)

Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Trstenej usporiadala v dňoch 6.-8.5.2005 siedmy ročník turnaja „ Športové dni samospráv“. Do súťaže sa zapojilo 6 samospráv-volebných obvodov, prostredníctvom svojich poslancov v MsZ. Súťažilo sa v troch športoch: halovom futbale, kolkoch a volejbale. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 športovcov, ktorí po tri dni súťažili v kolkárni a v športovej hale na Gymnáziu M.Hattalu v Trstenej. Výrazne najlepš ie dopadli športovci zo sídliska Západ, ktorí nepodcenili prípravu a športovej akcii venovali patričnú pozornosť. V dvoch športoch (kolky a volejbal) zvíťazili a v halovom futbale sa umiestnili na druhom mieste.

Pridať komentár (0 Komentárov)

S-VK Trstená z poverenia regionálneho volejbalového zväzu pripravil v sobotu 23. apríla 2005 vyhodnotenie Oravských súťaží mužov a žien v súťažnom ročníku 2004/2005. Predsedníčka zväzu Elena Jányová obidve skupiny oficiálne vyhodnotila, odovzdala víťazné trofeje, všetkým družstvám diplomy a upomienkové drobné dary. Majstrovské tituly v tejto sezóne patria ženám Tvrdošína a mužskému kolektívu Nižnej

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

 

Je to veľmi nespravodlivé, že jedlo zostáva niekoľko sekúnd v ústach, niekoľko hodín v žalúdku a niekoľko mesiacov, ba i rokov na bokoch...

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !