S-VK Trstená

Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Trstenej usporiadala v dňoch 6.-8.5.2005 siedmy ročník turnaja „ Športové dni samospráv“. Do súťaže sa zapojilo 6 samospráv-volebných obvodov, prostredníctvom svojich poslancov v MsZ. Súťažilo sa v troch športoch: halovom futbale, kolkoch a volejbale. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 športovcov, ktorí po tri dni súťažili v kolkárni a v športovej hale na Gymnáziu M.Hattalu v Trstenej. Výrazne najlepš ie dopadli športovci zo sídliska Západ, ktorí nepodcenili prípravu a športovej akcii venovali patričnú pozornosť. V dvoch športoch (kolky a volejbal) zvíťazili a v halovom futbale sa umiestnili na druhom mieste.

S-VK Trstená z poverenia regionálneho volejbalového zväzu pripravil v sobotu 23. apríla 2005 vyhodnotenie Oravských súťaží mužov a žien v súťažnom ročníku 2004/2005. Predsedníčka zväzu Elena Jányová obidve skupiny oficiálne vyhodnotila, odovzdala víťazné trofeje, všetkým družstvám diplomy a upomienkové drobné dary. Majstrovské tituly v tejto sezóne patria ženám Tvrdošína a mužskému kolektívu Nižnej

Tento plán je priebežne doplňovaný a aktualizovaný. Posledná aktualizácia 23.4.2005

Dňa 3.4.2005 sa skončením X.kola MVL ukončil IX.ročník MVL pre rok 2004/2OO5. Konečné tabuľky, poradie ako i jednotlivé výsledky nájdete v článku...

Konečné tabuľky súťaže OVL a informácie o slávnostnom ukončení OVL pre rok 2004/2005....

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Hovorí šéf zamestnancovi: "Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu chuť do prace!"  Odpoveď : "Mam, ale človek sa musí vedieť ovládať."

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !