Hracie termíny, 1.kolo začína 26.11.2005 a 10.kolo končí 11.3.2006

ORAVSKÉ VOLEJBALOVÉ ZDRUŽENIE

R O Z P I S kategórie „ŽENY“ pre sezónu 2005/2006
Nasadenie na základe losovania na zasudnutí vedúcich družstiev dňa 08.11.2005

1. Volejbal ženy Tvrdošín
2. S-VK Trstená
3. TJ ORAVAN Námestovo
4. DOMČEK Dolný Kubín
5. TJ Vitanová
6. TJ Novoť

ďalej ako

Tvrdošín
Trstená
Námestovo
Dolný Kubín
Vitanová
Novoť

Rozlosovanie: základná časť

základná (odvetná časť)


1. kolo 26. 11. 2005

Tvrdošín - Novoť
Trstená – Vitanová
Dolný Kubín – Námestovo


6. kolo 04. 02. 2006

Novoť - Tvrdošín
Vitanová - Trstená
Námestovo – Dolný Kubín

2. kolo 03. 12. 2005
Novoť – Dolný Kubín
Vitanová - Námestovo
Tvrdošín – Trstená

7. kolo 11. 02. 2006
Dolný Kubín - Novoť
Námestovo – Vitanová
Trstená - Tvrdošín

3. kolo 17. 12. 2005
Trstená – Novoť
Námestovo – Tvrdošín
Dolný Kubín - Vitanová

8. kolo 18. 02. 2006
Novoť - Trstená
Tvrdošín - Námestovo
Vitanová – Dolný Kubín

4. kolo 14. 01. 2006
Vitanová - Novoť
Tvrdošín – Dolný Kubín
Námestovo - Trstemá

9. kolo 04. 03. 2006
Novoť - Vitanová
Dolný Kubín - Tvrdošín
Trstená - Námestovo

5. kolo 21. 01. 2006
Novoť - Námestovo
Dolný Kubín - Trstená
Vitanová - Tvrdošín

10. kolo 11. 03. 2006
Námestovo - Novoť
Trstená – Dolný Kubín
Tvrdošín – Vitanová