Hracie termíny, 1.kolo začína 3.12.2005 a 10.kolo končí 11.3.2006

ORAVSKÉ VOLEJBALOVÉ ZDRUŽENIE

R O Z P I S kategórie „MUŽI“ pre sezónu 2005/2006
Nasadenie na základe losovania na zasudnutí vedúcich družstiev dňa 08.11.2005

VK ORAVA Dolný Kubín
TJ ORAVAN Námestovo
S-VK PROVEST Trstená
VK Hlavatík Dolný Kubín
VK DOMČEK Dolný Kubín
TJ Novoť
TJ Nižná

ďalej ako

Orava DK
Námestovo
Trstená
Hlavatík DK
Domček DK
Novoť
Nižná

Rozlosovanie: základná časť

odvetná časť

1. kolo 03. 12. 2005
Orava DK – Nižná
Námestovo - Novoť
Domček DK – Trstená

6. kolo 04. 02. 2006
Nižná – Orava DK
Novoť – Námestovo
Trstená – Domček DK

2. kolo 10. 12. 2005
Nižná – Domček DK
Novoť – Trstená
Námestovo – Orava DK

7. kolo 11. 02. 2006
Domček DK - Nižná
Trstená – Novoť
Orava DK - Námestovo

3. kolo 17. 12. 2005
Nižná - Námestovo
Trstená – Orava DK
Domček DK – Novoť

8. kolo 18. 02. 2006
Námestovo – Nižná
Orava DK - Trstená
Novoť - Domček DK

4. kolo 14. 01. 2006
Novoť – Nižná
Orava DK - Domček DK
Námestovo - Trstená

9. kolo 04. 03. 2006
Nižná - Novoť
Domček DK – Orava DK
Trstená – Námestovo

5. kolo 21. 01. 2006
Trstená – Nižná
Domček DK – Námestovo
Novoť – Orava DK

10. kolo 11. 03. 2006
Nižná - Trstená
Námestovo – Domček DK
Orava DK - Novoť