XIII.ročník mestskej volejbalovej ligy pre rok 2008/2009. Jej rozpis, rozlovanie, tímy, herný plán,....

Prihlásené družstvá : Verex, S-VK Rasub.sk, PartnersGroup.sk, ZŠ R.Dilonga, Tatra, Vegas.

Rozlosovanie a pripomienkovanie MVL  bolo v stredu 26.11.2008 v telocvični ZŠ pri Oravici o 19:30. Družstvá, ktoré neposlali svojho zástupcu boli zastúpené prítomnými a ich neskoršie pripomienky nie sú akceptované !

Pridať komentár (0 Komentárov)

S-VK a školy v Trstenej v úzkej spolupráci zahajujú v školskom roku 2008/2009 prvý ročník MVL žiačok. Cieľom je zapojiť do volejbalovej prípravy čo najväčší počet žiačok základných škôl a gymnázia a tiež kvalitnejší rast volejbalového umenia u hráčok, ktorý je potrebný, aby sa naplnil zámer S-VK reprezentovať mesto Trstená vo vyšších súťažiach ako v regióne Oravy.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Rozvrh športovísk – CHALLENGE DAY 28. máj 2008 pre S-VK (volejbal a stolný tenis)

Základná škola pri Oravici
ZŠ Hviezdoslavova - Stolný tenis 15:00 –17:30
Telocvičňa               - Volejbal       16:30 -17:30

Pridať komentár (0 Komentárov)

Stolnotenisový-volejbalový klub – S-VK, Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri MsZ v Trstenej a Organizačný výbor XXII. ročníka medzinárodného rodinného volejbalového  turnaja zmiešaných družstiev
HRÁ CELÁ RODINA : PROPOZÍCIE

Pridať komentár (0 Komentárov)

Primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak Vás i Vašich rodinných príslušníkov pozýva dňa 3. apríla 2008 o 16,00 hod.  na slávnostné vyhodnotenie ,,Športovec roka 2007", ktoré sa uskutoční vo veľkej sále MsKS.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Chceš byť členom S-VK ?

Ako člen S-VK : využívaš priestory, ktorých nájom hradí S-VK, zadarmo, zúčastňuješ sa pravidelných tréningov, súťaži a turnajov, neplatíš žiadne náklady (štartovné) na turnajoch, ktoré organizuje S-VK Trstená, neplatíš spoluúčasť na rôznych aktivitách klubu ako napr. sústredenia, vstupenky na volejbalové zápasy a súťaže svetových družstiev, máš právo využívať klubovňu S-VK na akékoľvek účely (primárne sa tam hráva stolný tenis), dostávaš prezentačné veci klubu, v minulosti to boli tričká, šálky, šuštiakové súpravy, dresy,....  využívaš ďalšie nepísané výhody členstva ....

Viac informácii

Informácia

Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,
ktoré su spolufinancované z rozpočtu mesta Trstená.
Volejbaloví nadšenci ďakuju mestu Trstená za jeho finančnú podporu.

Chlapi mali pôvodne tri vajcia.
Neskôr z jedného vysedeli vtáka. 

Pridať komentár (0 Komentárov)

Máš vtip, ktorý bu sa tu mohol tiež zobrazovať ?

Ak nie si, prihlas sa a  Pošli ho

O nás ...

Volejbalový klub Trstená (S-VK Trstená) vznikol v roku 2004.

Poslaním a cieľom klubu je rozvíjať šport v rámci mesta a regiónu , prednostne volejbal, podporovať mládež vytváraním športových aktivít a reprezentovať mesto v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Pridaj s ak nám !