Rozvrh športovísk – CHALLENGE DAY 28. máj 2008 pre S-VK (volejbal a stolný tenis)

Základná škola pri Oravici
ZŠ Hviezdoslavova - Stolný tenis 15:00 –17:30
Telocvičňa               - Volejbal       16:30 -17:30

Rozvrh športovísk – CHALLENGE DAY 28. máj  2008

 

Športovisko

Športová činnosť

presný čas využitia

koordinátor

Mestské športoviská

1.

Fitnescentrum

- Posilňovanie

15:00 - 17:30

Fitnescentrum

2.

Viacúčelové ihrisko

- Futbal (štátna, cirkevná škola, GMH a verejnosť)

8:15 - 17:30

ZŠ, MHFL

3.

Kolkáreň pod Kľozovom

- Kolky (vstup pre verejnosť)

12:00 - 17:00

p. Frelich, p.Sahuľ

Materské škôlky

4.

Areály Materských škôlok

- Športové súťaže detí

8:30 - 13:00

Zamestnanci MŠ

Centrum voľného času

5.

Centrum voľného času

- Stolný tenis
- Horolezecká stena

8:30 - 13:00

CVČ

6.

Parkovisko za kostolom

  ,,Na bicykli bezpečne“

8:00 -13:00

CVČ

7.

Cesta- Nábrežie Ľ.Štúra, od križovatky mosta, po Z.Š.

- Súťaž na korčuliach

15:00 -17:00

CVČ

Základná škola pri Oravici

8.

ZŠ Hviezdoslavova

- Stolný tenis

15:00 –17:30

S-VK

9.

Telocvičňa

- florbalový turnaj
 (štátna, cirkevná škola, GMH a učitelia)

 

8:15 -15:30

Zamestnanci ZŠ a GMH

10.

Telocvičňa

-Karate

15:30 -16:30

Karate klub

11.

Telocvičňa

-Volejbal

16:30 -17:30

S-VK

12.

Basketbalové ihrisko

-žiaci1-4 ZŠ Hviezdoslavova
-Basketbalový turnaj
- Aerobik

9:00 -13:00
15:30 -16:30  16:30 –17:30

 

ZŠ,
Basketbalový oddiel,
oddiel Aerobik

Základná škola 1. – 4. Západ

13.

Telocvičňa

- Vlastný program
švihadlá, prekážkové dráhy, loptové hry (žiaci)

8:30-13:00

Zamestnanci ZŠ

Cirkevná Základná škola R. Dilonga

14.

Telocvičňa

- Vlastný program žiaci1-4 ZŠ R.Dilonga, švihadlá,  prekážkové dráhy, loptové hry

8:30-13:00

Zamestnanci ZŠ

15.

Telocvičňa

- Benbinton

14:30 - 17:30

p.Ragala

Gymnázium M. Hattalu

16.

Telocvičňa

- Florbal

15:00-17:00

Zamestnanci GMH

ŠPORTOVÝ DEŇ – CHALLENGE DAY
T R S T E N Á   28. máj 2008

Program:                                                             
                                                                                                        

8:00 hod.   –   8:15  hod.                       - slávnostné otvorenie v areály ZŠ na basketbalovom ihrisku           
8:15 hod.  –  15:30  hod.                       - celodenný florbalový turnaj v TV pri Oravici (ZŠ Štátna, ZŠ Cirkevná, GMH a učitelia)
8:30 hod.  –  14:30  hod.                       - celodenný futbalový turnaj na viacúčelovom ihrisku (ZŠ Štátna, ZŠ Cirkevná, GMH)
8:30 hod.   –  13:00 hod.                       - stolný tenis, horolezecká stena v Centre voľného času (voľný vstup pre verejnosť)
8:00 hod.   – 13:00 hod.                        - ,, Na bicykli bezpečne“ – program zabezpečuje CVČ (parkovisko za kostolom)
8:30 hod.   –  13:00 hod.                       - vlastný športový program pre žiakov a učiteľov 1 – 4 roč. (vlastné zariadenia škôlok a škôl)
12:00 hod. –  17:00 hod.                       - kolky v kolkárni pod Kľozovom (voľný vstup pre verejnosť)
14:30 hod. –  17:30 hod.                       - bedminton v telocvični v ZŠ R. Dilonga  (pre verejnosť)
14:30 hod. –  17:30 hod.                       - futbal na viacúčelovom ihrisku (pre verejnosť)
15:00 hod. –  17:30 hod.                       - posilňovanie vo fitnescentre (voľný vstup pre verejnosť)
15:00 hod. –  17:30 hod.                       - stolný tenis (1.poschodie ZŠ Hviezdoslavova, pre verejnosť)
15:00 hod. –  17:00 hod.                       - súťaž na korčuliach na ul. – Nábrežie Ľ. Štúra od križovatky (mosta) po Základnú školu (pre verejnosť)
15:00 hod. – 17:00 hod.                        - florbal v telocvični GMH
15:30 hod. – 16:30 hod.                        - basketbal na basketbalovom ihrisku ZŠ pri Oravici (pre verejnosť)
15:30 hod. – 16:30 hod.                        - karate v TV pri Oravici (pre verejnosť)
16:30 hod. – 17:30 hod.                        - aerobik na basketbalovom ihrisku TV pri Oravici (pre verejnosť)
16:30 hod. – 17:30 hod.                        - volejbal v TV pri Oravici (pre verejnosť)
18:00 hod. – 18:30 hod.                        - slávnostné vyhlásenie výsledkov v TV pri Oravici, spojené s tombolou pre vylosovaných prítomných registrovaných účastníkov Challenge Day a vyhlásenie výsledkov florbalového a futbalového turnaja (vstup voľný len v prezuvkách) 
18.30 hod. – 20:00 hod.                        - spoločná zábava pre účastníkov Challenge Day v TV ZŠ pri Oravici (vstup voľný len v prezuvkách)
 

FLORBALOVÝ TURNAJ :                             

8:15   –  9:30    hod.    5. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
9:30   – 10:45  hod.     6. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
10:45 – 12:00 hod.      7. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
12:00 – 13:15 hod.      8. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
13:15 – 14:30 hod.      9. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
14:30 – 15:30 hod.     učiteľský turnaj: ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH  (4+1 žena)

Každá škola si zabezpečí florbalovú výstroj a hokejky.
V prípade nedodržania stanovených hracích časov bude zápas skontumovaný 3:0

 

 

FUTBALOVÝ TURNAJ :                                  

8:15   –  9:30    hod.    5. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
9:30   – 10:45  hod.     6. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
10:45 – 12:00 hod.      7. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
12:00 – 13:15 hod.      8. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )
13:15 – 14:30 hod.      9. ročníky  (ZŠ Štátna – ZŠ Cirkevná – GMH )

Vstup na viacúčelové ihrisko bude povolený, len v predpísanej športovej obuvi.
V prípade nedodržania stanovených hracích časov bude zápas skontumovaný 3:0