Volejbalový klub (S-VK) Trstená
XIX. ročník VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ o putovný pohár primátora mesta,

PROPOZÍCIE 

Prezentácia v sobotu 16.12.2023 o 9:00.

Ročník : 

XIX.

Organizátor : 

S-VK Trstená

Organizačný výbor : 

Organizačný výbor S-VK a členovia S-VK Trstená

Termín : 

16.12.2023 / sobota

Prezentácia : 

9:00 hod., začiatok zápasov 9:30

Miesto : 

Telocvičňa Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej

Účastníci : 

Zmiešané družstiev (min.2 ženy v družstve)

Hrací systém : 

2 skupiny - každý s každým, víťazí skupín o 1-4 miesto, ostatní podľa bodov.Hrajú zmiešané družstvá (min.2 ženy v družstve). Hra sa na 2 hrane sety do 25 bodov. Rozhodcovia budú z nehrajúcich tímov podľa rozpisu.

Hodnotenie : 

Víťazstvo v sete = 1 bod
Poriadie určí vyšší počet bodov, pri rovnosti bodov lepší podiel lôpt, pri rovnosti podielu lôpt šťastná minca.

Štartovné : 

15,- EUR / osoba

Občerstvenie : 

Každé družstvo dostane pri úhrade štartovného občerstvenie a lístky na obed. 1 ks bageta/osoba. Medzi 11-14 hodinou je obed v Hoteli Roháč – námestie v Trstenej. K dispozícii na chodbe káva, čaj, vianočný punč.

Ceny : 

Hrá sa o putovný pohár primátora mesta Trstená, každé družstvo vyhráva vecné ceny.

Upozornenie : 

V objekte haly je prísny zákaz fajčenia ! Každý hrá na vlastné nebezpečie.
Pohyb divákov v hale je povolený len po kobercoch, alebo v športovej obuvi.
Neparkujte autá v priestoroch Gymnázia Martina Hattalu.

   
 

 

V Trstenej utorok 07.12.2023., 13:00

Organizátor si vyhradzuje v prípade potreby právo na zmenu hracieho systému, prípadne právo na všetko :)