Nie je dôležité pracovať. Dôležité je informovať iných, že pracujeme.