Úspešná tradícia turnaja dievčat o putovný pohár Z.Š.R.Dilonga pokračuje. Tento rok si putovný pohár neudržali dievčatá z GMH v Trstenej. Kto ho teda má ?

Dňa 26.6.2006 bol zorganizovaný II.ročník volejbalového turnaja dievčat o putovný pohár, ktorý venovala základná škola Rudolfa Dilonga.Minuloročné víťazky z GMH v Trstenej odovzdali putovný pohár tohtoročným víťazkam : dievčatá ZŠ R.Dilonga-staršie.

Zúčastnení

Poradie :

  • ZŠ R.Dilonga Trstená (staršie)
  • GMH Trstená
  • ZŠ Liesek
  • ZŠ R.Dilonga Trstená (mladšie)

Tohtoročné víťazky :

Víťazky