V sobotu 25.9.2010 sa S-VK Trstená /Stolnotenisový a volejbalový klub/ zúčastnil medzinárodného turnaja o pohár starostu Jablonky. Tento turnaj sa uskutočnil v rámci projektu rozvoja regionálnej cezhraničnej spolupráce, ktorý je financovaný Európskou úniou. Táto skutočnosť sa podpísala pod úroveň celého turnaja.

Ako už je v niekoľkých posledných rokoch býva zvykom na regionálnej úrovni sme znova nenašli premožiteľa, a tak sme zaslúžene a s prehľadom získali prvé miesto. Okrem hodnotných cien pre víťazov bolo o všetkých účastníkov postarané veľmi dobre aj po stránke občerstvenia.

Turnaj v Jablonke Taktiež sme sa zúčastnili aj večernej spoločenskej akcie, na ktorej sme nadviazali niekoľko kontaktov a načrtli viacero možností vzájomnej spolupráce s poľskými kolegami. Dúfajme, že sa aspoň niektoré z týchto nápadov podarí zrealizovať.

Môžem napr. spomenúť napr., že družstvo S-VK prijalo pozvanie do poľskej Orawskej súťaže, kde súperi cca 12 kvalitných volejbalových družstiev a už teraz je viac než zrejmé, že zamiešeme poradie v popredných priečkach.

Kiež by sa v budúcnosti podobne kvalitné podujatia opakovali podľa možností čo najčastejšie.

Na fotografie družstvá bojujúce o víťaza turnaja Trstená a Jablonka.Hraci

Trstenú reprezentovali / zľava hore v tmavomodrých dresoch / :
Roman Vrabček, Michal Štúr, Tomáš Kráľ, Ján Furdek, Ľubomír Suchánek, Richard Gajniak, Matúš Mačor