13.októbra bude v Nižnej volejbalový turnaj. IDEME! Detaily ešte neviem, lebo som nedostal propozície. Lacko ma požiadal aby sme zavolali aj Poliakov. Tak volajte :)