18.ročník mestskej volejbalovej ligy pre rok 2013/2014. Jej rozpis, rozlovanie, tímy, herný plán,.... čítaj...

Hrá sa v telocvični GMH v Trstenej. Začiatok o 15:00 hod. Za víťazstvo 2 body, remízu 1 bod, prehru 0 bodov.... Aktuálne poradie sa uzatvára po párnom kole. Poradie v nepárnom kole je informatívne z dôvodu rozdielneho počtu zápasov jednotlivých družstiev. Prihlásené družstvá : SVK Senior, SVK Junior, SVK Kadeti, Tvrdošín, MTS Krivá, Spotená Božená D.Kubín, Wojt Jablonka, si vylosujú v prvom kole 8/12/2013 poradové číslo.

 

Družstvo

 

Body

Sety

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

I.kolo

II.kolo

8/12/2013

5/1/2014

A

B

A

B

1-2

 

3-7

 

5-7

 

1-4

 

4-5

 

3-6

 

2-3

 

6-7

 

4-6

 

1-5

 

2-4

 

1-6

 

1-3

 

2-7

 

3-4

 

2-5

 

5-6

 

4-7

 

1-7

 

3-5

 

 

 

 

 

2-6

 

 

 

 

III.kolo

IV.kolo

19/1/2014

2/2/2014

A

B

A

B

1-2

 

3-6

 

5-7

 

1-4

 

4-5

 

3-7

 

2-3

 

6-7

 

4-6

 

1-5

 

2-4

 

1-6

 

1-3

 

2-7

 

3-4

 

2-5

 

5-6

 

4-7

 

1-7

 

3-5

 

 

 

 

 

2-6

 

 

 

 

V.kolo

VI.kolo

16/2/2014

2/3/2014

A

B

A

B

1-2

 

3-6

 

5-7

 

1-4

 

4-5

 

3-7

 

2-3

 

6-7

 

4-6

 

1-5

 

2-4

 

1-6

 

1-3

 

2-7

 

3-4

 

2-5

 

5-6

 

4-7

 

1-7

 

3-5

 

 

 

 

 

2-6

 

 

 

 

VII.kolo

VIII.kolo

16/3/2014

30/3/2014

A

B

A

B

1-2

 

3-6

 

5-7

 

1-4

 

4-5

 

3-7

 

2-3

 

6-7

 

4-6

 

1-5

 

2-4

 

1-6

 

1-3

 

2-7

 

3-4

 

2-5

 

5-6

 

4-7

 

1-7

 

3-5

 

 

 

 

 

2-6

 

 

 

 

 

 

Ďalšie nformácie (propozície) :

 

 • V priestoroch telocvične je prísny zákaz fajčiť
 • Výška siete 240 cm
 • Na 1.kolo je každé družstvo povinné doniesť súpisku a štartovné 69,00 EUR
 • Členovia S-VK so zaplateným členským sú oslobodení od štartovného
 • Rozhodcovia MVL sú vybraní hráčí nehrajúceho družstva. Rozhodca má platený každý odpískaný zápas (2,- EUR). Dostane sadu kariet a píšťalku.
 • Za pokutovanie kartou /žltá, červená/ je povinný hráč/družstvo uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR organizátorom. V opačnom prípade bude zápas kontumovaný. Čiastka sa použije na záver ligy.
 • Družstvo na ihrisku sa skladá z minimálne 2 žien a má 6 členov. Iný počet hráčov  je povolený len v prípade vzájomnej dohody hrajúcich družstiev. V opačnom prípade prehráva kontumačne družstvo, ktoré nespĺňa kritéria.
 • Začiatok MVL je stanovený na 15:00. Priebeh zápasov určuje rozhodca. Prvé zápasy sa začínajú najneskôr 15:10. Kto nenastúpi prehráva kontumačne.
 • Jednotlivé družstvá šíria volejbalovú osvetu.
 • Vyhodnotenie turnaja bude spoločnou akciou s občerstvením. Ceny : diplomy a vecné ceny. Účasť na vyhodnotení (v prípade záujmu) potvrdí každé družstvo. 5,- EUR/osoba.
 • Každé družstvo dostane pre začiatkom MVL rozpis a informácie o MVL
 • Sito pripravujú a skladajú vždy hrajúce družstva na svojich stranách.
 • každý hráč hrá na svoje riziko.