Nedelnajsie zapasy Tvrdosina:

Tvrdosin - Novot  II.

3:1 (17:25, 25:22, 25:18, 25:17)

3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:20)

 

Tvrdosin - Novot  I.

3:2 (18:25, 25:19, 21:25, 25:22, 15:8)

3:0 (25:13, 25:18, 25:17)