Predbežný termín na 32.ročník volejbalového turnaja "HRÁ CELÁ RODINA 2012" bol stanovený na sobotu 25.4.2020.

Vzhľadom na širiaci sa COVID-19 na Slovensku a postupné zavádzanie rônych zákazov bol tento termín predbežný a turnaj je zial zruseny.