Image

Volejbalový klub (S-VK) Trstená
XVI. ročník VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ o putovný pohár primátora mesta,

PROPOZÍCIE

Prezentácia v sobotu 28.12.2019 o 9:00.

Volejbalový klub (S-VK) Trstená, XVI. ročník VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ o putovný pohár primátora mesta, PROPOZÍCIE, Prezentácia v sobotu 28.12.2019 o 9:00.

 

Ročník : XVI., slovom šestnásť :)
Organizátor : S-VK Trstená
Organizačný výbor :

Organizačný výbor S-VK a členovia S-VK Trstená

Termín : 28.12.2016 / sobota
Prezentácia : 9:00 hod.
Miesto : Telocvičňa Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej
Účastníci : zmiešané družstiev (min.2 ženy v družstve)
Hrací systém :

Každý s každým na 2 hrané sety do 25 bodov (2:0 alebo 1:1) v 2 skupinách. Prvé  2 družstá v skupine hrajú o 1-4 miesto, ostatné sa vyhodnotia podľa počtu bodov.

10 prihlásených družstiev : zoznam je priebežne doplňaný v udalosti na FB, link : https://www.facebook.com/events/457194404943962/

Hodnotenie :

Za víťazstvo 2 body, remízu 1 bod, prehru 0 bodov.
Poriadie určí vyšší počet bodov, pri rovnosti bodov lepší podiel lôpt, pri rovnosti podielu lôpt vzájomný zápas.

Štartovné :

10,- EUR / osoba

Občerstvenie : Každé družstvo dostane tašku s občerstvením a jedlom. K dispozícii na chodbe káva, čaj, kofola, možno pivo,... Obed sa vydáva v Pizzerii Tutto Bene.
Ceny : Hrá sa o putovný pohár primátora mesta Trstená, ďalej budú rozdelené vecné ceny, diplomy a dary od sponzorov
Upozornenie : V objekte haly je prísny zákaz fajčenia !
Pohyb divákov v hale je povolený len po kobercoch, alebo v športovej obuvi.
   
 

V Trstenej pondelok 7.10.2019, 17:00

Organizátor si vyhradzuje v prípade potreby právo na zmenu hracieho systému, prípadne právo na všetko :)