Stolnotenisový-volejbalový klub – S-VK, Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri MsZ v Trstenej a Organizačný výbor XXII. ročníka medzinárodného rodinného volejbalového  turnaja zmiešaných družstiev
HRÁ CELÁ RODINA : PROPOZÍCIE

Stolnotenisový-volejbalový klub – S-VK

Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri MsZ v TrstenejOrganizačný výborXXII. ročníka medzinárodného rodinného volejbalového  turnaja zmiešaných družstiev

H R Á   C E L Á   R O D I N A


 
P R O P O Z Í C I E

Ročník:                                  XXII. 

Organizátor:                        S-VK Trstená , Mesto Trstená

Organizačný výbor:         Ing. Jozef Ďubjak,    primátor mesta
                                      Richard Gajniak,      predseda S-VK Trstená
                                      Karol Sahuľ,            zakladateľ turnaja

Termín:                                 12.04.2008 (sobota)

Prezentácia:                        o 8,00 hod.  telocvičňa Gymnázia M. Hattalu  v Trstenej

Ihriská :                                telocvične  Gymnázia M. Hattalu  a ZŠ pri Oravici v Trstenej

Účastníci:                             3 skupiny

p.č.    1. skupina             2. skupina            3. skupina
1.       rod. Kawiorski        rod. Cibová          rod. Stašáková
2.       rod. Svetková       rod. Hullová          rod. Púčiková
3.       rod. Dzureková      rod. Krasuľová      rod. Žatková
4.       rod. Lajmonová      rod. Beňušová      rod. Šurinová

Podmienky štartu:             Podľa pozvánky

Hrací systém:                      Každý s každým v 3 skupinách na 2. víťazné sety (pričom rozhodujúci tretí set bude skrátený). Poradie zápasov v skupinách: 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1. Skupina pre ihrisko ZŠ pri Oravici sa bude losovať. Po odohratí skupín sa už hrá iba v telocvični GMH !  Víťazí skupín hrajú o 1.-3. miesto systémom každý s každým  na 2. víťazné sety (pričom rozhodujúci tretí set bude skrátený) . Ostatné družstvá  hrajú systémom každý s každým na jeden set obmedzený časom, nie bodmi ! Dĺžka setu sa určí podľa počtu družstiev(ďalej „Baví sa celá rodina“)

Hodnotenie:                         za víťazstvo 2. body, prehra 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší podiel setov, ďalej lepší podiel lôpt.

Štartovné:                      150,- Sk/na osobu

Občerstvenie:                 každé družstvo dostane tašku s občerstvením, lístok na obed, (obed sa podáva v Hoteli Roháč), k dispozícii bude káva, čaj

Ceny:                             
SKUPINY : hrá sa o vecné ceny, diplomy a putovný pohár                                              
BAVÍ SA CELÁ RODINA :
každé družstvo bude odmenené diplomom podľa  počtu bodov iba z tejto nadstavby (nepočítajú sa body zo skupín)
Po skončení turnaja a jeho vyhodnotení sa družstva presunú do priestorov bowlingu Jantar, kde bude prebiehať súťaž v bowlingu a posedenie s občerstvením. 

Upozornenie:                  Upozorňujeme všetkých účastníkov, že vo všetkých objektoch je prísny zákaz fajčenia.

V Trstenej: 4.4..2008               organizačný výbor turnaja