Úlohy na zabezpečenie XXI. ročníka „Hrá celá rodina“ dňa 12.4.2008. Pozor ! Hrá sa na 3.ihriskách !

1.      Vydať prehľad – históriu turnaja – farebné prevedenie. Pridať fotky aj z XXI. ročníka
Zodp.: Gajniak R.

2.      Rozposlať pozvánky podľa adresára účastníkov.
Zodp.: Gajniak R. – email, Sahuľ K. – poštou

3.      Zabezpečiť telocvičňu na gymnáziu prípadne aj ZŠ pri Oravici, ak by boli 3 skupiny. Od 700 do 1500 hod., sprcha.
Zodp.: Gajniak R.

4.      Zabezpečiť Bowling na 12.04.08 od 17.00 hod. 
Zodp.: Mičkalik Juro, Gálik Jožko, Jarošová Iveta+Zuzana

5.      Zabezpečiť obed. Počet podľa návratiek. Roháč.
Zodp.: Gajniak R.

6.      Zabezpečiť do tašiek 280 obložených žemlí (2ks/osoba, dopredu objednať v pekárni), príp. bagiet (bagety v menšom množstve), víno (pivo, víno, kola, vody, tyčinky, lupienky, korbáčiky, toaletný...), nákup na samoobsluhu
Zodp.: kadetky v klubovni, nákup: Gajniak R.

7.     Zabezpečiť občerstvenie do tašiek v telocvični.
Zodp.: kadetky v klubovni

8.      Zabezpečiť Bowlingovú súťaž na večer.
Zodp.: -, hry na čas

9.      Zabezpečiť ceny pre prvé 3 družstvá + drobné ceny (Hoľma)
Zodp.: Gajniak R.

10.  Poslať pozvánku emailom Kawiorskému do Krakowa.
Zodp.: Gajniak R.

11.  Účasť aj cez internet, propagácia,...
Zodp.: Gajniak R.

12.  Prípadné požiadavky na ubytovanie riešiť.
Zodp.: bez

13.  Na putovný pohár doplniť víťaza z roku 2007 
Zodp.: Gajniak R.

14.  Zabezpečiť diplomy.
Zodp.: Gajniak R. 

15.  Zabezpečiť ozvučenie, hudbu.
Zodp.: Gálik, Jarošová Z. 

16.  Zabezpečiť varenie kávy, čaju na chodbe telocvične
Zodp.: Mičkalík J., Jarošová Z.

17.  Zabezpečiť registráciu o 8.00 hod., výber zápisného (150,00 Skk na osobu), vydať lístky na obedy. Proti zápisnému – potvrdenky.
Zodp.: Gajniaková Z. 

18.  Zabezpečiť fotografie z turnaja.
Zodp.: Jarošová Iveta

19.  Zabezpečiť propagáciu turnaja, výsledky v tlači, vyhlásenie v miestnom rozhlase.
Zodp.: Sahuľ K.

20.  Zabezpečiť evidenciu zápasov počas turnaja.
Zodp.: Mičkalík J. 

21.  Rozhodcovia:
Sahuľ, Gajniak, Mačor, Gálik, .......

22.  Zabezpečiť:
- rozlosovanie – Sahuľ K.
- herný plán – Gajniak, Sahuľ

23.  Zabezpečiť hracie potreby na 3 ihriská !!!
Zodp.: Gálik J.

24.  Pozvať primátora.
Zodp.: Gajniak R.

25.  Ľudia :  Všetci !!! :) Minimálne 10 osôb