TrofejeStolnotenisový a volejbalový klub (S-VK) Trstená
IV. ročník VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

PROPOZÍCIE

Prezentácia 29.12.2007 o 9:30. Hrá 10 družstiev. . Viac ....

 

 

Ročník : IV.
Organizátor : S-VK Trstená
Organizačný výbor :

Karol Sahuľ, Richard Gajniak, Katka Ďurčáková, Katka Miková
a členovia S-VK Trstená

Termín : 29.12.2007
Prezentácia : 9:30 hod.
Miesto : Telocvičňa Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej
Účastníci : 10 zmiešaných družstiev (min.2 ženy v družstve)
Hrací systém : Každý s každým na jeden set v 2 skupinách
Hodnotenie :

víťazstvo v sete = 1 bod
Poriadie určí vyšší počet bodov, pri rovnosti bodov lepší podiel lôpt, pri rovnosti podielu lôpt vzájomný zápas

Štartovné :

500,- Sk / družstvo

Občerstvenie : každé družstvo dostane tašku s občerstvením (počet podľa súpisky)
k dispozícii káva a čaj
Ceny : Hrá sa o putovný pohár primátora mesta Trstená, ďalej budú rozdelené vecné ceny, diplomy a dary od sponzorov
Upozornenie : V objekte haly je prísny zákaz fajčenia !
Pohyb divákov v hale je povolený len po kobercoch, alebo v športovej obuvi.
   
 

V Trstenej 18.12.2007

 

Trofeje

Prihlásené družstvá :

S-VK 1, S-VK 2, S-VK 3, S-VK 4, Párkova garda (učitelia), Tatra, Poľsko, Verex, Námestovo, Vegas