Pozývame  Vás na slávnostné vyhodnotenie „Športovec roka 2006“, ktoré sa bude konať  vo veľkej sále MsKS v Trstenej: v pondelok 30.04.2007 o 17,00 hod.

 Program:  

1. Otvorenie                                    / predseda komisie/
2. Kultúrny program                       / vystúpenie žiakov ZŠ, pieseň/
3. Príhovor primátora mesta            
4. Kultúrny program                       / vystúpenie členov ŠKK Trstená/
5. Predstavenie najlepších športovcov  mesta v roku 2006, odovzdanie cien
6. Kultúrny program                       / skupina Mixer/
    Videoprojekcia, prezentácia úspechov jednotlivých šp. klubov. 
    Recepcia 

 

ÚČASŤ NUTNÁ !!!
Všetci príďte.