Dňa 27.5.2023 sa konal Výročný smem S-VK Trstená.

Plánom tohtoročného snemu bola hlavne voľba nového predsedu S-VK Trstená. Návrhy na zmenu klubových stanov a vízia klubu do budúcnosti.
V diskusii sme prehodnotili všetko, každý si povedal čo chcel a hlavne dobre sme všetkých neprítomných poohovárali. Diskusia bola previazaná jedlom, pitím a zábavnou atmosférou.
Každý môže ľutovať svoju neúčasť, kde prepásol jedinečnú možnosť pookriať na tele i duši.

Z hlavných bodov :

 • voľba predsedu klubu, zmena po 20 rokoch
  • starý predseda Richard Gajniak 
  • nová  predsedkyňa Lenka Štochová 
   Rišo Gajniak Lenka Štochová
 • voľba podpredsedov klubu
  • pôvodné zloženie : Karol Sahuľ, Roman Vrabček, Matúš Mačor, Ľubomír Breda
  • nové zloženie : Martina Masnicová, Richard Gajniak
 • zmena stanov
  • zmena názvu zo Stolnotenisový a volejbalový klub na Volejbalový klub
  • zmena výboru a počet osôb

Snem SVK 2023