31.5.2006 v stredu sa koná športový deň – Challenge day. Jeho program ....>>>

Športový deň – Challenge day.
TRSTENÁ

 

Trstená  31. 5. 2006 (streda).

 

Program:
  8:00  hod                        - slávnostné otvorenie športového dňa prostredníctvom
                                               mestského rozhlasu
  8:30 – 14:00 hod            - švihadlá, prekážkové dráhy, loptové hry, florbal,
                                               ( telocvične v meste + areály ZŠ )
  8:00 – 18:00 hod            - stolný tenis, horolezecká stena ( vstup voľný )
                                               ( Centrum Voľného času )
10:00 – 12:00 hod            - športové súťaže detí
  8:00 – 18:00 hod            - kolky v kolkárni ŠKK na Kľozove ( vstup voľný )
  8:00 – 18:00 hod            - posilovanie, Fitness centrum pri kine (vstup voľný )
12:00 – 15:00 hod            - turnaj vo florbale ( Gymnázium M. Hattalu )
15:00 – 18:00 hod            - volejbalový turnaj mládeže a dospelých      
                                              (Gymnázium MH )
18:00 – 20:00 hod            - aerobik pre ženy ( telocvičňa ZŠ pri Oravici )
15:00 – 19:00 hod            - futbalové zápasy žiakov a dorastencov v Dlhej n/O.