Dňa 4.augusta sa konal IX.výročný snem S-VK Trstená.

 

IX.snem SVKV pekných priestoroch na Skorušine v Brezovici prebiehala diskusia o doterajšej činnosti klubu ako i o jeho budúcnosti.

Za záväzné sa prijali nasledovné :

* zmena výboru SVK v zložení :  Richard Gajniak, Karol Sahuľ, Matúš Mačor, Ján Furdek, Jarošová Zuzana, Janotíková Katarína

* SVK bude poriadať doterajšie súťaže a turnaje : Vianočný turnaj, Hrá celá rodina, Mestská volejbalová liga

* SVK sa zúčastní súťaží : OALPS v Jablonke, MVL, ako i ďalších súťaží a turnajov, na ktoré budeme pozvaný

* založí sa krúžok v CVČ pod vedením R.Gajniaka

* členské ostáva 4,- € dôchodcovia, nezamestnaní, študenti a 20,- € pracujúce osoby

* požiadať KTVŠMZ o dotáciu na činnosť

* požiadať sponzorov o podporu klubu