Dopredu, cca 4 mesiace pred oficiálnym výročným snemom S-VK, oznamujem všetkým členom a nečlenom S-VK, že mám v úmysle predložiť návrh - odlúčiť stolný tenis z klubu a klub naďalej viesť iba ako volejbalový. Dôvody, ktoré má k tomu vedú sú:

 

 • Na sneme v lete 2010 bolo dohodnuté, že stolnotenisti budú robiť nábor pre mladých, budú všetky svoje aktivity ako súťaže a turnaje a iné podujatia dávať do novín a na klubové stránky www.s-vk.sk.
  Do dnešného dňa sa tak nestalo. Neviem, že sa niečo v stolnom tenise v meste Trstená robí. Viem len, že pár jedincov hrá súťaž, na ktorú chcú od klubu peniaze, konkrétne cesta, strava, štartovné a športové preukazy.
 • Dostal som požiadavku na vyplatenie náhrad za posledné 2 roky, pričom náš rozpočet je na jeden rok a vždy je súčasťou výročného snemu, ktorého sa zúčastnia väčšinou len proformo. Preto nechápem, prečo "vyťahujú" niečo spred 2 rokov.
 • Za rok 2010 som vyplatil cestovné náhrady spojené so súťažou pinpongistov.
 • V roku 2010 sa kúpil nový stôl na ZŠ na námestí, kde sa ale prestalo trénovať. Hrá sa iba súťaž ? Tréningy mladých nie sú !
 • Bol som obvinený, že kde majú pinpongisti peniaze, keď mesto dáva 70000 Sk na klub a že prečo ide všetko na volejbal. Treba si uvedomiť, že 3x do týždňa prebiehajú volejbalové tréningy mužov, žien a mládeže. 2x v týždni prebiehajú ligové súťaže a všetky informácie sú uverejňovené v tlači ako aj na stránkach klubu. Stačí si len pozrieť stránky s-vk.sk a aj laik si môže urobiť názor na činnosť klubu.
 • Do činnosti klubu sa starajú osoby, ktoré nemajú vôbec uhradené členské, takže ani nemajú právo sa vyjadrovať k činnosti klubu.
 • Každý rok je predložené vyúčtovanie mestu, ktoré kontroluje hlavný kontrolór mesta a berie ho na vedomie mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Môžem spomenúť z väčších investícií, že za posledné 2 roky boli kupované komplet stojky s osadením, sieťou a stoličkou rozhodcu za 68000,- Sk na ZŠ pri Oravici, sady dresov za 42000 Sk, turnaj Hrá celá rodina stál 21000,- Sk, nový pinpong.stôl stál 12000,- Sk.
 • S-VK Trstená je samostatná organizácia, daňový subjekt, ktorý si vedie podvojné účtovníctvo, ktorá nespadá pod právomoc mesta, ani inej štátnej inštitúcie, riadi sa vlastným stanovami a o jej činnosti rozhodujú jej právoplatní členovia.
 • Príjmy S-VK Trstená sú z vybratých členských príspevkov, z dotácie mesta, z dotácii od sponzorov a z vybratých štartovných poplatkoch na rôznych súťažiach.
 • Nedám sa od kohokoľvek ako osoba - predseda S-VK vydierať a v prípade, že si ktokoľvek myslí, že vie tento klub riadiť lepšie, má morálnu povinnosť stať sa jeho predsedom. Má k tomu možnosť každý rok na výročnom sneme S-VK Trstená.

Navrhujem, aby aktivisti stolného tenisu požiadali o záštitu MŠK Trstená - Mestský športový klub Trstená, ktorého súčasťou sú práve takéto športové aktivity. Prosím všetkých, ktorí majú nejaký názor a nehanbia sa ho vysloviť, aby tak urobili čím skôr.