Boli časy, keď volejbal a stolný tenis v Trstenej prekvitali. Pravidelné súťaže, množstvo turnajov. Niektoré z nich siahali ďaleko za hranice regiónu Orava, ba bývali to aj turnaje za účasti víťazov krajov bývalého Československa v kategórii dievčat. Bolo to preto, že v Trstenej sa našli zanietení ľudia, ktorí sa volejbalu venovali, na školách viedli volejbalové krúžky už od piateho ročníka ZŠ. Hľadali sa talenty, ktoré postupne prešli do oddielu, kde sa táto práca zužitkovala v dlhodobých súť ažiach...

Na túto tradíciu nadväzuje nový klub – stolnotenisový a volejbalový (S – VK). Na jeho čele sú mladí, ambiciózni – pre šport zapálení ľudia Richard Gajniak a Ján Mičkalík. Po zakladajúcom sneme bolo ich prvým krokom úspešné nadviazanie kontaktu so športovou komisiou pri mestskom zastupiteľstve i stykov s regionálnym vedením volejbalu. Družstvo mužov prihlásili do Oravskej volejbalovej súťaže, kde veľmi úspešne reprezentovalo mesto. Na záver tejto súťaže usporiadali vyhodnotenie dlhodobých súťaží mužov a žien. Pri školách v Trstenej vznikli volejbalové krúžky. Na záver škol- ského roka bol vyhodnocovací volejbalový turnaj žiačok o putovný pohár, ktorý venovala ZŠ R. Dilonga. O tento pohár sa bude motivačne bojovať na začiatku aj na konci školského roka s cieľom zvýšiť záujem o volejbal. Putovný pohár od ZŠ R. Dilonga majú aj chlapci. Do jesennej súťaže Orava volejbal klub S – VK plánuje prihlásiť družstvo mužov a žien. V Trstenej sa uskutoční tiež už 20. ročník medzinárodného volejbalového turnaja Hrá celá rodina (marec 2006), Memoriál Jozefa Jesenského, mestská volejbalová liga, vianočný turnaj a ďalšie.
Podobný rozvoj sa plánuje a predpokladá aj v stolnom tenise. Klub kúpil štyri nové stoly. Dostali ich tie školy, na ktorých sa prejavil impulz na vznik krúžkov stolného tenisu. Treba spomenúť, že pod vedením J. Mičkalíka v zimnom období prebiehala dlhodobá súťaž v stolnom tenise za účasti druž stiev z Trstenej, Brezovice a Liesku. Do okresnej stolnotenisovej súťaže prihlási S - VK družstvo mužov.

Klub svoju činnosť organizuje tak, aby sa okrem dlhodobých súťaží každý mesiac konali jednorazové akcie. Činnosť plánuje rozvinúť aj za hranice smerom do Jablonky, kde je krásna nová športová hala. A čo najviac trápi klub S – VK? Je to zlý stav športovej haly pri gymnáziu M. Hattalu (najmä palubovka). Veríme, že kompetentní (riaditeľ gymnázia, primátor mesta, atď.) sa pričinia o to, aby sa tu položila nová podlaha, prípadne sa hala rozšírila o hľadisko, ako napr. v Nižnej.


 

Karol Sahuľ