Myšlienka zorganizovať takúto akciu sa zrodila na pôde okresného výboru telovýchovy v Dolnom Kubíne v roku 1981, pri riešení volejbalovej problematiky medzi dobrovoľnými pracovníkmi vo volejbale Karolom Sahuľom a pracovníkom okresného výboru Prochádzkovou Martou. Od samého začiatku podmienkou účasti boli priame rodinné vzťahy a tiež to, že na ihrisku musí byť vždy minimálne jedná žena.

Už 20.2.1982 sa uskutočnil 1. ročník. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev a bola aj televízia s reportérom p.Niňajom.
Poradie rodín: 1, Hlavatikova - Dolný Kubín
2, Vilčinská - Nižná
3, Farská - Námestovo

Dňa 26.2.1983 bol 2. ročník. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev.
Poradie rodín: 1, Vilčinská - Nižná
2, Sališová - Dolný Kubín
3, Beňušová - Trstená

Dňa 24.2.1984 bol 3. ročník. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev.
Poradie rodín: 1, Vilčinská - Nižná
2, Hlavatikova - Dolný Kubín
3, Beňušová - Trstená

V tomto roku sa myšlienka rodinného volejbalu rozšírila po celom Slovensku. Tento veľký záujem obetaví organizátori vyriešili tak, že v rámci mierových slávností na Oravskej Priehrade sa poriadal turnaj na úrovni Slovenska vždy v Trstenej, pričom finálový zápas sa hral na Oravskej Priehrade. Z Oravy na tento turnaj postupovali prví traja z okresného turnaja.


1. ročník tohto turnaja sa uskutočnil 22.-24.6.1984 za účasti rodín Vilčinskej z Nižnej, Beňušovej z Trstenej, Furindovej z Dolného Kubína, Potočárovej zo Senice, Dubovcovej z Ružomberka a Cibovej zo Žiliny.
Poradie rodín: 1, Dubovcová - Ružomberok
2, Cibová - Žilina
3, Vilčinská - Nižná
4, Potočarova - Senica

4. ročník okresného turnaja sa uskutočnil 23.2.1985. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev.
Poradie rodín: 1, Vilčinská - Nižná
2, Benušová - Trstená
3, Miklatková - Trstená

2. ročník Slovenského turnaja bol 15.-16.6.1985 zúčastnili sa ho družstvá: Mydla Trenčianske Teplice, Ciba Žilina, Chmelik B.Bystrica, Vilčinský Nižná, Dubovec Ružomberok, Miklatek Trstená, Beňuš Trstená.
Poradie rodín: 1, Mydla - Trenčianske Teplice
2, Ciba - Žilina
3, Chmelík - B.Bystrica
4, Vilčinský - Nižná

5. ročník okresného turnaja sa uskutočnil 1.3.1986. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev:
Frielich - Trstená
Beňuš - Trstená
Mikita - Trstená
Bednár - Trstená

3. ročník Slovenského turnaja bol 21.-22.6.1986. Zúčastnené družstvá: Potočar - Senica, Dubovec - Ružomberok, Chmelík - B.Bystrica, Mydla - Trenčianske Teplice, Frohman - Prešov, Ciba - Žilina, Frielich - Trstená, Beňuš - Trstená, Mikita - Trstená
Poradie rodín: 1, Mydla - Trenčianske Teplice
2, Ciba - Žilina
3, Chmelík - B.Bystrica
4, Frohman - Prešov

5. ročník okresného turnaja sa uskutočnil 28.3.1987. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev.
Poradie rodín: 1, Beňuš - Trstená
2, Lizák - Or. Podzámok
3, Furinda - D. Kubín

4. ročník Slovenského turnaja sa uskutočnil 27.-28.6.1987 a zúčastnilo sa ho 7 družstiev.
Poradie rodín: 1, Chmelík - B.Bystrica
2, Ciba - Žilina
3, Furinda - D. Kubín
4, Smoleň - Žilina
5, Beňuš - Trstená
6, Potočkar - Bratislava
7, Lizák - Or. Podzámok

7. ročník okresného turnaja sa uskutočnil 20.2.2988. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev.
Poradie rodín: 1, Vilčinský - Nižná
2, Beňuš - Trstená
3, Mokrý - Trstená

5. ročník Slovenského turnaja sa uskutočnil 25.-26.6.1988, zúčastnili sa rodiny: Benušová - Trstená, Mokrá - Trstená, Furinda - D.Kubín, Smoleň - Žilina, Kraščenič - Nitra, Vinka - Žilina, Ciba - Žilina
Poradie rodín: 1, Vinka - Žilina
2, Furinda - D.Kubín
3, Ciba - Žilina
4, Kraščenič - Nitra

8. ročník okresného turnaja sa uskutočnil 18.3.1989. Zúčastnilo sa 6 družstiev.
Poradie rodín: 1, Mokrý - Trstená
2, Beňuš - Trstená
3, Furinda - D. Kubín
4, Mika - Tvrdošín

6. ročník Slovenského turnaja sa uskutočnil 24.-25.6.1989, prihlásilo sa 8 družstiev no zúčastnili sa len 4 družstvá.
Poradie rodín: 1, Mydla - Trenčianske Teplice
2, Beňuš - Trstená
3, Vinka - Žilina
4, Furinda - D.Kubín

9. ročník okresného turnaja sa uskutočnil 24.2.1990. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev.
Poradie rodín: 1, Beňuš - Trstená
2, Vilčinsky - Nižná
3, Furinda - D. Kubín
4, Lizák - Or. Podzámok

7. ročník Slovenského turnaja sa uskutočnil 23.6.1990. Zúčastnilo 6 družstiev.
Poradie rodín: 1, Smoleň - Žilina
2, Ciba - Žilina
3, Beňuš - Trstená
4, Potočar - Bratislava
5, Chmelík - B.Bystrica
6, Bobik - Dubnica

Od roku 1991 sa organizuje spoločný jeden turnaj.
10. ročník sa uskutočnil 2.3.1991. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev.
Poradie rodín: 1, Veselovský - Novoť
2, Mika - Tvrdošín
3, Beňuš - Trstená
4, Frielich - Trstená
5, Somora - D.Kubín

11. ročník sa uskutočnil 27.6.1992. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev.
Poradie rodín: 1, Chmelík - B.Bystrica
2, Ciba - Žilina
3, Veselovský - Novoť
4, Frielich - Trstená
5, Beňuš - Trstená
6, Sahuľ - Trstená
7, Hlavatik - D.Kubín

12. ročník sa uskutočnil 28.3.1998. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev.
Poradie rodín: 1, Jančo - Or. Podzámok
2, Vilčinský - Nižná
3, Benuš - Trstená
4, Vrabček - Liesek
5, Šurina - Trstená

13. ročník sa uskutočnil 2.5.1999. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev.
Poradie rodín: 1, Jančo - Or. Podzámok
2, Vrabček - Liesek
3, Šurina - Trstená
4, Letaši - Trstená
5, Valachy - Liesek

14. ročník sa uskutočnil 29.4.2000.- Zúčastnilo sa ho 7 družstiev.
Poradie rodín: 1, Jančo - Or. Podzámok
2, Vrabček - Liesek
3, Šurian - Trstená
4, Beňuš - Trstená
5,Pallo - Trstená
6, Letaši - Trstená
7, Valachy - Liesek

15. ročník sa uskutočnil 2.3.2001. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev.
Poradie rodín: 1, Jančo - Or. Podzámok
2, Vrabček - Liesek
3, Veselovský - Novoť
4, Šurina - Trstená
5, Valachy - Liesek
6, Beňuš - Trstená

16. ročník sa uskutočnil 23.-24.3.2002. Zúčastnilo sa ho 10 účastníkov.
Poradie rodín: 1, Vilčinský - Nižná
2, Chmelík - B.Bystrica
3, Mydla - Trenčianske Teplice
4, Veselovský - Novoť
5,-6, Jančo - Or. Podzámok
5,-6, Šurina - Trstená
7,-8, Vinka - Žilina
7,-8, Lajmon - Tvrdošín
9,-10, Beňuš - Trstená

17. ročník sa uskutonil 24.-25.5.2003. Zúčastnilo sa ho 8 účastníkov.
Poradie rodín: 1, Ciba - Žilina
2, Jančo - Or. Podzámok
3, Vilčinský - Nižná
4, Veselovský - Novoť
5, Kawiorski - Krakov
6, Beňuš - Trstená
7, Šurina - Trstená
8, Púčik - Trstená


Cenu organizátorov obdržal najmladší 14. ročný Majko Ciba zo Žiliny - najlepší nahrávač a servy z výskoku


Na záver trochu štatistiky:
V turnajii sa vystriedalo 52 rôznych rodín, počet hráčov 520.
Rodiny pochádzali z týchto miest:
Bratislava, Nitra, Trenčianske Teplice, B.Bystrica, Žilina, Ružomberok, Prešov, D. Kubín, Nižná, Or. Podzámok, Novoť, Námestovo, Tvrdošín, Liesek, Trstená /samozrejme rodinný príslušníci z iných miest dokonca z Moravy/
Štyrikrát na 1. mieste rodina Vilčinská - Nižná a Jančo - Or. Podzámok, trikrát Mydlová - Trenčianske Teplice. Na 1-3 mieste sa najviac umiestnila rodina Beňušová - 12 krát. Táto rodina si vedie prekrásnu rodinnú kroniku o tomto rodinnom podujatí s množstvom fotografií, filmov, a podpisov účastníkov turnajov. Ozdobou turnajov bola rodina Cibova zo Žiliny, volali sme ich "Smoliarsky večne druhá", 4x po sebe hrali na Or. Priehrade finále a vždy boli druhý. Smolu prelomil až roku 2003 kedy zvíťazili.