Každý vstup do telocvične je spoplatnený sumou 1,- €/osoba. Členovia S-VK sú od poplatku oslobodení ako i od všetkych poplatkov na súťažiach a turnajoch.

V prípade záujmu zoznam uhradených členských poplatkov nájdeš na [ tomto linku ]