•  Členská základňa
 •  Výsledky, rok 2006
 •  Činnosť, rok 2006
 •  Rok 2007

Členská základňa

 •  102 – mládež na školách,
 •  130 dospelých aktívnych v miestnych a regionálnych volejbalových súťažiach

Výsledky 2006

 •  OVL, muži, 2005/2006 S-VK Provest Trstená celkový víťaz
 •  Open mix turnaj Nižná, 1. a 2. miesto
 •  Mošovce, celoslovenský volejbalový turnaj, 9. miesto z 80
 •  Turnaj v PL, Vielka Lipnica, 1. miesto, najlepší hráč, nadviazanie vzťahov s Poliakmi
    •  Vianočný turnaj o putovný pohár primátora mesta Trstená, 1., 4. a 9. miesto juniorov v silnej    konkurencii dospelých, aj z PL
 •  2 hráči - II. liga – Novoť - ašpirant na postup do I. ligy
 • Plážový volejbal v NO, 34. roč., 3. a 4. miesto

Činnosť 2006

 •  OVL, muži, ženy
 •  MVL 10., 11. ročník
 •  Stolnotenisová liga
 •  Volejbalové krúžky v Trstenej (102 žiakov)
 •  Turnaj primátora
 •  Stretnutie volejbalistov Oravy
 •  Hrá celá rodina, medzinárodný turnaj, tradícia, 20. ročník
 •  2. roč. dievčenského turnaja o putovný pohár ZŠ R. Dilonga
 •  Medzinárodný volejbalový turnaj dievčat
 •  Rozhodcovia v S-VK, členovia AVR

 

Rok 2007

 •  pokračovanie v doterajších aktivitách
 •  väčší dôraz na mládež
    •  dievčenská volejbalová liga (oravská)
    •  športové turnaje
    •  voľno časové aktivity – rôzne, 
    •  podpora športu na školách, rôzne(organiz., športové náradie...)
    •  vzdelávanie členov a športovej verejnosti – kurzy – rozhodca, tréner, výklad pravidiel volejbalu...